Satelitné konvertory GoSAT

Dôležitý pre príjem, prenos a zosilnenie satelitného signálu v závislosti od počtu prijímaných družíc je konvertor alebo monoblok GoSAT. Jedným z parametrov správneho výberu konvertora je jeho zisk, šumové číslo, prípadne spotreba energie. Počet vlastných prijímačov či televízorov v domácnosti určuje, či je potreba konvertor single pre jedno zariadenie, twin pre dve, quad pre tri a štyri, alebo octo pre viac zariadení.

Satelitní konvertor GoSAT GSC-101 Single

od 4,54 € s DPH

Satelitní konvertor GoSAT GSC-102 Twin

od 10,97 € s DPH

Satelitný konvertor GoSAT GSC-104 Quad

od 15,89 € s DPH

Satelitný konvertor GoSAT GSC-201 Monoblok 4,3 Single

od 14,76 € s DPH

Satelitný konvertor GoSAT GSC-202 Monoblok 4,3 Twin

od 33,67 € s DPH

Satelitný konvertor GoSAT GSC-202 Monoblok 4,3 Twin

od 33,67 € s DPH

Satelitný konvertor LNB GoSAT GSC-301 Monoblok 4,3 Single

od 13,20 € s DPH

Satelitný konvertor LNB GoSAT GSC-302 Monoblok 4,3 Twin

od 32,12 € s DPH