Anténne zosilňovače GoSAT

Dostatočná úroveň signálu bez rušenia je základom pre použitie prijímacích zariadení. Je pochopiteľné, že nie vždy sa dá ideálne podmienky zaistiť napríklad s ohľadom na vzdialenosť a dostupnosť vysielača alebo členitosťou okolitého terénu a pozíciou inštalácie. V tejto chvíli je nevyhnutné najmä obstaranie vhodnej antény a následne anténneho zosilňovača GoSAT, najlepšie s možnosťou regulácie zisku, dostatkom vstupov, prípadne s LTE filtrom.

Anténny zosilňovač GoSAT GS110LTE

od 17,76 € s DPH

Anténny zosilňovač GoSAT GS310LTE

od 20,40 € s DPH

Anténny zosilňovač GoSAT GS411LTE

od 58,57 € s DPH