...cesta ke stovkám programů!

Prodloužená záruka pro přijímače GS7070PVRi, GS7075COMBOi a GS6050HDv

Vyplněním formuláře získáte prodlouženou záruku 3 roky na přijímač GS7070PVRi / GS7075COMBOi / GS6050HDv zcela zdarma. Registraci je třeba provést nejpozději 14dnů od data prodeje.

Prodlouženou záruku lze uplatnit pouze u dovozce (Tipa spol. s r.o.). K uplatnění záruky je třeba dodat doklad o zakoupení přístroje a potvrzení o prodloužené záruce, získané při registraci.

V období prodloužené záruky nelze odstoupit od kupní smlouvy.

Pro registraci Vašeho přijímače vyplňte formulář "Registrace záruky". V případě, že vyplněné údaje nebudou pravdivé, dovozce fa Tipa si vyhrazuje právo prodlouženou záruku při reklamaci odmítnout. Po registraci Vám na Vámi zadaný email dorazí potvrzení, které je potřeba předložit při uplatnění záruky. Bez tohoto potvrzení NEBUDE PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA UZNÁNA !!!!

Prodlouženou záruku nelze uplatnit na přijímače prodané v akci Balíček s dotovaným přijímačem (akce přejděte ke Skylinku).

 

Poznámka: Výrobní číslo přijímače má minimálně 14 znaků. Lze jej nalézt na nálepce na spodní straně přijímače.

Registrace záruky 3 roky

Vyplněním Vašich osobních údajů se TIPA, spol. s r.o., se sídlem Sadová 2749/42, 74601 Opava, IČ 42864208, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, 3 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem prodloužení záruky registrovaných výrobků. Tyto údaje dále předáváme subjektům správci IT. Vaše práva. Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email irena.toflova@tipa.eu nebo na sídlo naší společnosti: TIPA, spol. s r.o., Sadová 2749/42, 74601 Opava.
 
Zásady zpracování osobních údajů najdete na adrese
www.tipa.eu/cz/czzasady-ochrany-osobnich-udaju/t-1067/