...cesta ke stovkám programů!

Jak odpárovat přijímač prodaný v akci Skylink

Pokud máte přijímač, který je párovaný s kartou, odpárovat jej může pouze operátor (Skylink), se kterým máte uzavřenou smlouvu. Toto je mimo kontrolu GoSAT.

Avšak, máte-li k přijímači připojen HDD pro nahrávání pořadů, po odpárování nepůjdu nahrávky pořízené v párovaném režimu přehrát (přijímač se přepne do jiného režimu). Bude možné přehrávat jen nově pořízené záznamy - platí jen pro model GS7056HDi. U modelu GS7060HDi zůstanou nahrávky funkční.