...cesta ke stovkám programů!

Prodloužená záruka pro přijímače GS7070PVRi, GS7075COMBOi a GS6050HDv

Vyplněním formuláře získáte prodlouženou záruku 3 roky na přijímač GS7070PVRi / GS7075COMBOi / GS6050HDv zcela zdarma. Registraci je třeba provést nejpozději 14dnů od data prodeje.

Prodlouženou záruku lze uplatnit pouze u dovozce (Tipa spol. s r.o.). K uplatnění záruky je třeba dodat doklad o zakoupení přístroje a potvrzení o prodloužené záruce, získané při registraci.

V období prodloužené záruky nelze odstoupit od kupní smlouvy.

Pro registraci Vašeho přijímače vyplňte formulář "Registrace záruky". V případě, že vyplněné údaje nebudou pravdivé, dovozce fa Tipa si vyhrazuje právo prodlouženou záruku při reklamaci odmítnout. Po registraci Vám na Vámi zadaný email dorazí potvrzení, které je potřeba předložit při uplatnění záruky. Bez tohoto potvrzení NEBUDE PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA UZNÁNA !!!!

Prodlouženou záruku nelze uplatnit na přijímače prodané v akci Balíček s dotovaným přijímačem (akce přejděte ke Skylinku).

 

Poznámka: Výrobní číslo přijímače má minimálně 14 znaků. Lze jej nalézt na nálepce na spodní straně přijímače.

Registrace záruky 3 roky

 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Tipa spol. s r. o., se sídlem Sadová 2749/42, 746 01 Opava, Česká republika, IČ: 42864208 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený výše. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.